HALAMAN PRESENSI ONLINE

SELAMAT DATANG DI WEBSITE LEMBAGA PENDIDIKAN MIS MIFTAHUL INAYAH


Data Presensi


Tanggal - 14 Juli 2020

Data Presensi Kepala Madrasah


Nama : Mahrus, S.Pd.
Jabatan : Kepala Madrasah
Masuk : 00-00-00
Pulang : 00-00-00
Waktu Kerja : 00-00-00

Data Presensi Kaur TU


Nama : Fazri Rahman
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha
Masuk : 00-00-00
Pulang : 00-00-00
Waktu Kerja : 00-00-00

Data Presensi Guru


No Foto Profil Nama Masuk Pulang Waktu Kerja

Data Presensi Staf TU


No Foto Profil Nama Masuk Pulang Waktu Kerja